Размер шрифта
A- A+
Межбуквенное растояние
Цвет сайта
A A A A
Изоображения
Дополнительно

Правила внутреннего распорядка

                                

ЗАЦВЯРДЖАНА

Загад № 250 ад 28.08.2019

Дырэктар дзяржаўнай
установы адукацыі
”Гімназія №28 г. Мінска” 
А.М. Зяневіч

                                                      

 

ПРАВІЛЫ  ЎНУТРАНАГА РАСПАРАДКУ ДЛЯ ВУЧНЯЎ ДЗЯРЖАЎНАЙ УСТАНОВЫ АДУКАЦЫІ

“ГІМНАЗІЯ № 28 Г. МІНСКА”

 

1. Агульныя палажэнні

1.1. У адпаведнасці з Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь кожны грамадзянін Рэспублікі Беларусь мае права на атрыманне адукацыі. Адукацыйны працэс у дзяржаўнай установе адукацыі “Гімназія №28 г. Мінска” (далей - гімназіі) будуецца на аснове прынцыпаў дзяржаўнай палітыкі ў сферы адукацыі, адукацыйных стандартаў агульнай сярэдняй адукацыі, дасягненняў у галіне навукі і тэхнікі, педагагічна абгрунтаваным выбары формаў, метадаў і сродкаў навучання і выхавання, культурных традыцый і каштоўнасцей беларускага народа, дасягненняў сусветнай культуры, сучасных адукацыйных і інфармацыйных тэхналогій.

1.2. Правілы ўнутранага распарадку для вучняў гімназіі (далей - правілы) распрацаваны з мэтай удасканалення арганізацыі адукацыйнага працэсу, умацавання дысцыпліны вучняў, рацыянальнага выкарыстання імі вучэбнага часу, павышэння якасці адукацыі.

1.3. Унутраны распарадак - гэта рэгламент (парадак) выканання вучнямі сваіх абавязкаў у рамках адукацыйнага працэсу пад кіраўніцтвам і кантролем адміністрацыі і педагагічнага калектыву гімназіі. Унутраны распарадак для вучняў у гімназіі рэгулюецца сапраўднымі Правіламі і іншымі лакальнымі нарматыўнымі прававымі актамі гімназіі.

1.4. Правілы распрацаваны на аснове Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі і іншых нарматыўных прававых актаў Рэспублікі Беларусь, якія рэгулююць адносіны ў сферы агульнай сярэдняй адукацыі, а таксама Статута гімназіі.

1.5. Дадзеныя Правілы абавязковыя для выканання ўсімі вучнямі гімназіі і іх законнымі прадстаўнікамі. Адміністрацыя, педагагічныя і іншыя работнікі гімназіі могуць патрабаваць, а вучні павінны выконваць абавязкі ў адпаведнасці з патрабаваннямі сапраўдных Правіл.

1.6. Вучнямі гімназіі з’яўляюцца асобы, якія асвойваюць у ёй змест аднаго з відаў адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі, адукацыйнай праграмы дадатковай   адукацыі   дзяцей   і   моладзі.

1.7. Пытанні, звязаныя з прымяненнем Правіл, вырашаюцца дырэктарам гімназіі ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь і ў межах паўнамоцтваў, прадстаўленых яму артыкулам 26 Кодэкса.

1.8. Змены і дадаткі ў Правілы могуць уносіцца дырэктарам гімназіі па ўзгадненні з Саветам гімназіі ў тым выпадку, калі яны не супярэчаць заканадаўству.

1.9. Правілы вывешваюцца ў гімназіі ў месцы, даступным для азнаямлення вучняў і іх законных прадстаўнікоў, а таксама змяшчаюцца на афіцыйным сайце гімназіі.

2. Парадак прыёму, пераводу і адлічэння вучняў гімназіі

2.1. Прыём асоб для атрымання агульнай сярэдняй адукацыі ажыццяўляецца на падставе яго заявы пры падачы ім пасведчання аб нараджэнні ці дакумента, які пацвярджае асобу (пашпарта грамадзяніна Рэспублікі Беларусь, віду на жыхарства ў Рэспубліцы Беларусь, пасведчання бежанца) і медыцынскай даведкі пра стан здароўя па форме, зацверджанай Міністэрствам аховы здароўя Рэспублікі Беларусь. Заява падаецца законным прадстаўніком непаўналетняга. Форма заявы ўстаноўлена гімназіяй.

2.2. У гімназію для засваення адукацыйнай праграмы агульнай сярэдняй адукацыі можа звярнуцца кожны грамадзянін Рэспублікі Беларусь, замежныя грамадзяне і асобы без грамадзянства, якія маюць від на жыхарства ў Рэспубліцы Беларусь ці пасведчанне бежанца. Кантрольныя лічбы прыёму для атрымання агульнай сярэдняй адукацыі ўстанаўліваюцца заснавальнікам - упраўленнем па  адукацыі   адміністрацыі Ленінскага раёна г. Мінска.

2.3. У 1 клас гімназіі прымаюцца ў першую чаргу дзеці, якія пражываюць на тэрыторыі мікрараёна, замацаванага за гімназіяй рашэннем адміністрацыі Ленінскага раёна г. Мінска, якім на 1 верасня адпаведнага навучальнага года

споўнілася шэсць ці больш гадоў. Па жаданні аднаго з законных прадстаўнікоў у 1 клас можа быць прынята дзіця, якому шэсць гадоў спаўняецца ў перыяд з 1 па 30 верасня адпаведнага навучальнага года. Асобы, якія не пражываюць на тэрыторыі мікрараёна гімназіі, могуць быць залічаны ў 1 клас гімназіі №28 г. Мінска пры наяўнасці ў іх свабодных месцаў у парадку чарговасці, у першую чаргу, калі старэйшыя дзеці навучаюцца ў гімназіі, дзеці работнікаў гімназіі, калі будучыя першакласнікі наведвалі падрыхтоўчую школу пры гімназіі №28 г. Мінска, па рашэнні камісіі па залічэнні ў 1 класы, у адпаведнасці з Палажэннем аб установе агульнай сярэдняй адукацыі, іншых нарматыўных дакументаў. Форма заявы ўстаноўлена гімназіяй. Прыём у 1 клас праводзіцца ў перыяд з 12 чэрвеня па 28 жніўня. Рашэнне аб залічэнні дзяцей у гімназію для навучання ў 1 класе афармляецца загадам дырэктара гімназіі не пазней за 31 жніўня і даводзіцца да ведама законных прадстаўнікоў.

2.4. У ІІ-ІХ класы гімназіі №28 г.Мінска прыём можа ажыццяўляецца пры наяўнасці свабодных месцаў з прадстаўленнем заявы законных прадстаўнікоў дзяцей, асабовай карткі, медыцынскай даведкі аб стане здароўя, у парадку чаргі падачы заяў законных прадстаўнікоў непаўналетніх. Форма заявы ўстаноўлена гімназіяй. Для залічэння ў гімназію ў парадку пераводу разам з заявай на імя дырэктара гімназіі падаюць наступныя дакументы:

асабовая картка вучня;

даведкааб стане здароўя дзіцяці, медыцынскаякарта.

Рашэнне аб залічэнні вучня ў гімназію ў парадку пераводу для навучання ў адпаведным класе афармляецца загадам дырэктара гімназіі ў тэрмін не пазней 3 дзён з дня падачы заявы і даводзіцца да ведама законных прадстаўнікоў вучня.

2.5. Прыём у гімназію для засваення адукацыйнай праграмы агульнай сярэдняй адукацыі на III ступені агульнай сярэдняй адукацыі ажыццяўляецца на падставе заявы на імя дырэктара гімназіі і наступных дакументаў:

пасведчання аб агульнай базавайадукацыі;

даведкі аб стане здароўя дзіцяці, медыцынскай карты.

Рашэнне аб залічэнні для навучання ў адпаведным класе на III ступені агульнай сярэдняй адукацыі афармляецца загадам дырэктара гімназіі не пазней 31 жніўня і даводзіцца да ведама іх законных прадстаўнікоў.

2.6. Залічэнне вучняў I–ІVкласаў у групы падоўжанага дня і іх адлічэнне з груп падоўжанага дня ажыццяўляецца загадам дырэктара гімназіі на падставе заяў законных прадстаўнікоў вучняў.

2.7. Гімназія не мае права перашкаджаць у пераводзевучняў у іншыя ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі.

2.8.   Вучні пераводзяцца ў наступны клас загадам дырэктара гімназіі па рашэнні педагагічнагасавета гімназіі ў парадку, вызначаным Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. Вучні, якія паспяхова засвоілі змест адукацыйнай праграмы пачатковай адукацыі,працягваюць навучанне і выхаванне на II ступені агульнай сярэдняй адукацыі.

2.9. Вучні, якія прапусцілі больш за 45 вучэбных дзён на працягу навучальнага года па хваробе ці ў сувязі з пераездам на новае месца жыхарства, могуць быць пакінуты на паўторны год навучання па заяве іх законных прадстаўнікоў і рашэнні педагагічнага савета гімназіі.

2.10. Вучні адлічваюцца з гімназіі загадам дырэктара гімназіі:

у сувязі з атрыманнем адукацыі;

датэрмінова ў адпаведнасці з правіламі пунктаў 3-6 артыкула 79 Кодэкса.

Рашэнне пра адлічэнне вучня ў сувязі з атрыманнем адукацыі прымаецца педагагічным саветам гімназіі.

Рашэнне пра адлічэнне з III ступені агульнай сярэдняй адукацыі непаўналетняга вучня за працяглую адсутнасць без уважлівых прычын на вучэбных занятках на працягу навучальнага года, сістэматычнае невыкананне ці неналежнае выкананне абавязкаў, калі раней да яго ўжываліся меры дысцыплінарнага ўздзеяння, прымаецца дырэктарам гімназіі пасля апавяшчэння камісіі па справах непаўналетніх адміністрацыі Ленінскага раёна г. Мінска.

Рашэнне  пра   адлічэнне   з   III   ступені    агульнай   сярэдняй   адукацыі непаўналетняга вучня з ліку дзяцей-сірот і дзяцей, пакінутых без апекі бацькоў, за працяглую адсутнасць без уважлівых прычын на вучэбных занятках на працягу навучальнага года, сістэматычнае невыкананне ці неналежнае выкананне абавязкаў, калі раней да яго ўжываліся меры дысцыплінарнага ўздзеяння, прымаецца дырэктарам гімназіі па ўзгадненні з упраўленнемпа адукацыі адміністрацыі Ленінскага раёна г. Мінска.

Датэрміновае спыненне адукацыйных адносін па ініцыятыве гімназіі з непаўналетнім вучнем, які асвойваезмест аднаго з відаў адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі і які не засвоіў змест адукацыйнай праграмы агульнай базавай адукацыі, дапускаецца толькі са згоды камісіі па справах непаўналетніх адміністрацыі Ленінскага раёнаг. Мінска.

Загад пра адлічэнне вучняў згімназіі афармляецца з указаннем падставы, прадугледжанай артыкулам 79 Кодэкса, даводзіцца да ведама законных прадстаўнікоў вучняў, упраўлення па адукацыі адміністрацыі Ленінскага раёна г. Мінска.

2.11. Перавод вучняў у наступны клас ажыццяўляецца ў парадку, устаноўленым Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

3. Агульныя абавязкі вучняў

3.1. Вучні гімназіі № 28 абавязаны:

3.1.1. выконваць заканадаўства Рэспублікі Беларусь

3.1.2.   добрасумленна   і   адказна   ставіцца   да   засваення   зместу адукацыйных праграм, праграм выхавання;

3.1.3. клапаціцца пра сваё здароўе, імкнуцца да маральнага, духоўнага і фізічнага развіцця і самаўдасканалення;

3.1.4. паважаць гонар і добрыя якасці іншых удзельнікаў адукацыйнага працэсу;

3.1.5.беражліва адносіцца да маёмасці гімназіі;

3.1.6. клапаціцца пра бацькоў, паважаць правы і інтарэсы іншых грамадзян, быць ветлівымі і дысцыплінаванымі, клапаціцца пра рэпутацыю гімназіі;

3.1.7. годна паводзіць сябе ў гімназіі і за яе межамі;

3.1.8. з павагай ставіцца да нацыянальнай гісторыі, культуры свайго і іншых народаў;

3.1.9. ахоўваць прыроду; асцярожна адносіцца да навакольнага асяроддзя, усіх відаў уласнасці;

3.1.10. не дапускаць прычынення шкоды свайму здароўю і здароўю іншых асоб;

3.1.11. падпарадкоўвацца рашэнням савета гімназіі, педагагічнага савета, савета па прафілактыцы безнагляднасці і правапарушэнняў, загадам і распараджэнням дырэктара гімназіі, намеснікаў дырэктара, прынятым у межах іх кампетэнцыі, якія не супярэчаць заканадаўству Рэспублікі Беларусь;

3.1.12. рыхтавацца да самастойнай працоўнай дзейнасці, выконваць патрабаванні педагагічных і іншых работнікаў гімназіі ў межах, аднесенай статутам і Правіламі да іх кампетэнцыі;

3.1.13. выконваць патрабаванні Статутагімназіі і сапраўдных Правіл;

3.1.14.   выконваць   рацыянальна   рэжым   дня   і   харчавання, правілы   асабістай   і грамадскай гігіены, аховы зроку і слыху, фізічнай культуры і здароўя, арганізацыі   працоўнага   месца   вучня,   прафілактыкі   інфекцыйных   хвароб, папярэджання фарміравання шкодных звычак, няшчасных выпадкаў і г.д.

3.1.15. выконваць правілы карыстання Картай навучэнца; Інструкцыю аб прапускным рэжыме Дзяржаўнай установы адукацыі “Гімназія №28 г.Мінска”, правілы карыстання бібліятэкай.

3.2. Іншыя абавязкі вучняў вызначаюцца нарматыўнымі прававымі актамі Рэспублікі Беларусь, палажэннямі і інструкцыямі, якія дзейнічаюць у гімназіі.

3.3. Знаходзячыся ў гімназіі, вучні абавязаны выконваць наступныя патрабаванні да знешняга выгляду: абавязковае нашэнне элемента гімназічнай формы– шэўрона з эмблемай гімназіі №28 г.Мінска; дзелавы касцюм, белая кашуля для хлопчыкаў і белая блуза для дзяўчынак на святы, аднатонная – на кожны дзень; зменны абутак; акуратная прычоска, адсутнасць макіяжу і яркіх упрыгожванняў для дзяўчынак; адсутнасць упрыгожванняў і кароткая стрыжка для хлопчыкаў;   спартыўная форма (белага колеру фуфайка і сіняга або чорнага колеру штаны) і спартыўны абутак (кеды або красоўкі з мяккай падэшвай) для заняткаў фізкультурай у спартыўнай зале; купальны касцюм для заняткаў у басейне; халат для заняткаў па тэхнічнай працы для хлопчыкаў. На гімназічнай вопратцы забараняецца насіць значкі, упрыгожванні.

3.4. Вучням гімназіі катэгарычна забараняецца курыць, ужываць алкагольныя і слабаалкагольныя напоі, піва, псіхатропныя, таксічныя і іншыя адурманьваючыя рэчывы, наркатычныя сродкі, выкарыстоўваць нецэнзурныя выразы, наносіць шкоду маёмасці гімназіі і іншых асоб, ужываць у гаворцы грубыя і нецэнзурныя выразы, парушаць нормы аховы працы, пажарнай бяспекі, санітарныя нормы, правілы і гігіенічныя нарматывы.

3.5. Вучням гімназіі катэгарычна забараняецца прыносіць у гімназію вострыя, колючыя і рэжучыя прадметы, прадметы, якія не арганізуюць адукацыйны працэс, наркотыкі, псіхатропныя рэчы, лекі, а таксама агітацыйныя лістоўкі, літаратуру і сімволіку, якая супярэчыць дзяржаўнай ідэалогіі.

3.6. Карыстанне мабільнымі тэлефонамі ў гімназіі абмежавана: у час вучэбных заняткаў, заняткаў дадатковай адукацыі, перапынкаў мабільныя тэлефоны павінны быць адключаны і знаходзіцца або ў партфелі, або на спецыяльна абсталяваным для мабільных тэлефонаў месцы. Мабільныя тэлефоны вучняў не павінны перашкаджаць вядзенню адукацыйнага працэсу.

Выкарыстанне мабільнага тэлефона дапускаецца з дазволу настаўніка ў выпадку прымянення яго на вучэбным занятку ў адукацыйных мэтах і ў выпадку неабходнасці тэрміновай сувязі з бацькамі.

4. Арганізацыя адукацыйнага працэсу

4.1. Вучні гімназіі атрымліваюць адукацыю ў дзённай форме.

Арганізацыя адукацыйнага працэсу ажыццяўляецца ў адпаведнасці з вучэбнымі планамі і вучэбнымі праграмамі, якія распрацоўваюцца на аснове адукацыйных стандартаў агульнай сярэдняй адукацыі, і складаецца з тэарэтычнага і практычнага навучання, выхаваўчай работы, самастойнай працы вучняў, атэстацыі вучняў. Працягласць навучальнага года ўстаноўлена з 1 верасня па 31 мая. Структура навучальнага года ўстаноўлена па чвэрцях. Адукацыйны працэс праводзіцца на беларускай мове.

Адукацыйны працэс пры навучанні на I, II і III ступенях агульнай сярэдняй адукацыі арганізуецца ў рэжыме шасцідзённага школьнага тыдня, які ўключае пяцідзённы вучэбны тыдзень і адзін дзень для правядзення з вучнямі фізкультурна-аздараўленчых, спартыўна-масавых і іншых выхаваўчых мерапрыемстваў, арганізацыі працоўнага навучання. У IX - XI класах у шосты школьны дзень могуць праводзіцца факультатыўныя заняткі.

Асноўнай формай арганізацыі адукацыйнага працэсу з'яўляецца вучэбны занятак (урок, назіранне, экскурсія і іншыя заняткі). Вучэбныя заняткі ў гімназіі праводзяцца ў адну змену. Штодзённая колькасць вучэбных заняткаў у гімназіі і іх паслядоўнасць устанаўліваецца раскладам вучэбных заняткаў, які складаецца з улікам патрабаванняў санітарных нормаў, правілаў і гігіенічных нарматываў і зацвярджаецца дырэктарам гімназіі па ўзгадненні з прафсаюзным камітэтам гімназіі. Усе вучэбныя заняткі з'яўляюцца абавязковымі для наведвання вучнямі адпаведных класаў.

Вучні абавязаны з'яўляцца на вучэбны занятак не пазней, чым за 15 мінут да званка на першы ўрок і не пазней, чым за 5 хвілінна іншыя ўрокі, з выкананым хатнім заданнем, неабходнымі падручнікамі (вучэбнымі дапаможнікамі), сшыткамі і іншымі матэрыяламі, неабходнымі для ўрока. Верхняе адзенне здаецца вучнямі ў гардэроб. Вучням забараняецца пакідаць вучэбныя памяшканні без дазволу настаўніка да заканчэння вучэбных заняткаў.

Падчас урокаў забараняецца карыстацца мабільнымі тэлефонамі, плэерамі і іншымі прадметамі, якія не маюць адносінаўда адукацыйнага працэсу.

У выпадку адсутнасці настаўніка стараста класа абавязаны давесці інфармацыю да ведама адміністрацыі гімназіі. Вучням катэгарычна забараняецца без дазволу адміністрацыі гімназіі - дзяжурнага адміністратара - пакідаць будынак гімназіі падчас урокаў.

Вызваленне вучняў ад урокаў і факультатыўных заняткаў дапускаецца па заяве іх законных прадстаўнікоў або для ўдзелу ў мерапрыемствах, устаноўленых планам работы гімназіі, па загадзе дырэктара гімназіі.

4.2. Факультатыўныя заняткі, стымулюючыя заняткі, падтрымліваючыя заняткі, кансультацыі, заняткі   СМГ, працоўная практыка, вучэбна-палявыя зборы, грамадска - карысная праца праводзяцца ў адпаведнасці з раскладам, зацверджаным дырэктарам гімназіі. Факультатыўныя заняткі арганізуюцца пры наяўнасці пісьмовых заяў законных прадстаўнікоў, ствараецца загад дырэктара гімназіі.

Вучэбныя дасягненні вучняў на факультатыўных занятках ацэньваюцца без выстаўлення адзнак на змястоўна-ацэначнай аснове. Сшыткі на факультатыўных занятках вядуцца вучнямі па ўказанні настаўніка.

4.3. Працягласць вучэбных заняткаў і факультатыўных, стымулюючых і падтрымліваючых заняткаў для 2-11 класаў складае 45 мінут; для 1 класаў - 35 мінут. На працягу ўрокаў і факультатыўных (стымулюючых, падтрымліваючых) заняткаў вучні абавязаны старанна авалодваць ведамі, уменнямі і навыкамі, захоўваць парадак і дысцыпліну, правілы па бяспечным выкананні работы, правілы пажарнай бяспекі, выконваць указанні настаўніка па парадку ажыццяўлення адукацыйнай дзейнасці.

4.4. Працягласць перапынкаў паміж урокамі ўстаноўлена раскладам, які зацвярджаецца дырэктарам гімназіі. Перапынкі выкарыстоўваюцца вучнямі для адпачынку, харчавання, паўтарэння вучэбнага матэрыялу ў адпаведнасці з патрабаваннямі санітарных нормаў, правілаў і гігіенічных нарматываў. Падчас перапынкаў у адпаведнасці з загадам дырэктара гімназіі ўстанаўліваецца дзяжурства вучняў па гімназіі, сталовай, кабінетах, якое ажыццяўляецца з выкананнем патрабаванняў санітарных нормаў, правілаў і гігіенічных нарматываў.

4.5. Вучні   павінны   выконваць   патрабаванні,   устаноўленыя інструктыўна-метадычнымі дакументамі Міністэрства адукацыі   Рэспублікі Беларусь, па фарміраванні культуры вуснай і пісьмовай мовы ў частцы афармлення сшыткаў, дзённікаў, выканання вусных і пісьмовых класных і дамашніх работ.

Вынікі вучэбнай дзейнасці вучняў па вучэбных прадметах ацэньваюцца пры правядзенні бягучай, прамежкавай, а на II і III ступенях - выніковай атэстацыі. Вынікі атэстацыі ацэньваюцца адзнакай у балах, за выключэннем вучняў I і II класаў. Атэстацыя вучняў I і II класаў, а таксама вучняў III і IV класаў па прадметах “Фізічная культура і здароўе”, “Музыка”, “Выяўленчае мастацтва”, “Працоўнае навучанне” ажыццяўляецца на змястоўна-ацэначнай аснове, якая дае ацэнку вучэбных дасягненняў вучняў без выстаўлення адзнак у балах. Пры правядзенні прамежкавай і выніковай атэстацыі вучняў I-XI класаў ажыццяўляецца ацэнка паводзін вучняў, якая адпавядае характарыстыкам “прыкладнае”, “здавальняючае”, “нездавальняючае”. Ацэнка ажыццяўляецца класным кіраўніком на падставе крытэрыяў, вызначаных Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Па ўказанні настаўніка вучань прад'яўляе для праверкі сшытак для выстаўлення адзнак і занясення заўваг. Вучні абавязаны штотыдзень знаёміць сваіх бацькоў з запісамі ў дзённіку або электронным дзённіку.

4.6. У 9 і 11 класах падчас выніковай атэстацыі праводзяцца выпускныя экзамены, пералік і форма якіх устаноўлены Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь. Расклад экзаменаў зацвярджаецца дырэктарам гімназіі і даводзіцца да ведама ўдзельнікаў адукацыйнага працэсу не пазней чым за 10 дзён да іх пачатку. Вучні абавязаны з'яўляцца на выпускны экзамен не пазней чым за 20 мінут да яго пачатку, захоўваць падчас яго правядзення дысцыпліну і парадак, выконваць заданні і рыхтавацца да адказу самастойна, выкарыстоўваць толькі матэрыялы, дазволеныя Правіламі   правядзення   атэстацыі   вучняў,   зацверджанымі   Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

4.7. Усе віды прац выконваюцца вучнямі на вучэбным занятку ў адпаведнасці з указаннямі настаўніка, патрабаваннямі інструкцый па ахове працы і тэхніцы бяспекі. Вучні павінны выконваць лабараторныя і практычныя работы на замацаваным за імі вучэбным месцы, не заграмаджаць яго староннімі прадметамі. Пераход на іншае месца без дазволу настаўніка не дапускаецца. Знаходжанне вучня ў лабараторыі без настаўніка ці лабаранта забараняецца. Прыступаць да выканання лабараторнай і практычнай работывучні могуць толькі з дазволу настаўніка. Перад выкананнем лабараторнай і практычнай работывучань абавязаны вывучыць методыку і патрабаванні па яе бяспечным выкананні.

4.8. Выхаванне вучняў у гімназіі ажыццяўляецца ў адпаведнасці з праграмай выхавання і планамі выхаваўчай работы, зацверджанымі дырэктарам гімназіі, падчас навучання, выхавання, рэалізацыі адукацыйнай праграмы дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі. Асноўнай формай арганізацыі адукацыйнага працэсу пры рэалізацыі адукацыйнай праграмы дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі з'яўляецца занятак. Адукацыйны працэс пры гэтым ажыццяўляецца ў аб'яднаннях па інтарэсах, якімі з'яўляюцца заняткі ў аб'яднаннях па інтарэсах, да якіх адносяцца клуб, секцыя, студыя, майстэрня, лабараторыя, аркестр, хор, ансамбль, тэатр, навуковае таварыства вучняў і іншыя.

Аб'яднанні па інтарэсах ствараюцца на аснове агульнай цікавасці да пэўнага накірунку дзейнасці ў адпаведнасці з інтарэсамі вучняў, пажаданнямі іх законных прадстаўнікоў, а таксама з улікам магчымасцей гімназіі.

Аб'яднанні па інтарэсах фарміруюцца на падставе заяў законных прадстаўнікоў вучняў на імя дырэктара гімназіі з улікам здароўя вучняў, у адпаведнасці з патрабаваннямі артыкула 234 Кодэкса. Дзейнасць аб'яднанняў па інтарэсах ажыццяўляецца па раскладзе, які зацвярджаецца дырэктарам гімназіі. Падчас заняткаў аб'яднанняў па інтарэсах вучні абавязаны выконваць правілы аховы працы і тэхніку бяспекі, выконваць толькі тыя формы і віды дзейнасці, якія рэкамендаваны педагогам дадатковай адукацыі, захоўваць парадак і дысцыпліну.

4.9. Для вучняў гімназіі ўстаноўлены:

4.9.1. згодна з вучэбным планам асеннія, зімовыя і вясновыя на працягу навучальнага года, а для навучэнцаў I і II класаў – дадатковыя канікулы;

4.9.2. летнія канікулы - з 01.06 па 31.08.

Падчас канікулаў вучні наведваюць мерапрыемствы ў адпаведнасці з праграмай і планам выхаваўчай работы гімназіі.

4.10. Вучні I класаў уваходзяць у кантынгент дзіцячага калектыву гімназіі. Іх рэжым дня вызначаецца спецыяльным агульным рэжымам дня, які зацвярджаецца дырэктарам гімназіі. Штодзённы прыём вучняў I класаў ва ўстанову адукацыі, іх дзейнасць пасля завяршэння адукацыйнага працэсу ажыццяўляецца ў адпаведнасці са спецыяльным рэжымам дня. Плата за харчаванне дзяцей у ГПД ажыццяўляецца ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

4.11. Вучні падчас знаходжання ў групе падоўжанага дня могуць займацца на занятках па інтарэсах, секцыях, удзельнічаць у конкурсах, аглядах, алімпіядах і іншых мерапрыемствах, як у гімназіі, так і ва ўстановах дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі. Абавязковым для ГПД з'яўляецца двухразовае харчаванне.

4.12. Забараняецца прыцягненне вучняў да выканання прац (аказанню паслуг), не прадугледжаных вучэбна-праграмнай дакументацыяй адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі, планам выхаваўчай работы гімназіі, праграмамі выхавання.

4.13. Медыцынская дапамога вучням гімназіі аказваецца дзіцячай паліклінікай №7. Час і парадак праходжання медыцынскіх аглядаў вучняў устанаўліваецца загадам дырэктара гімназіі па ўзгадненні з галоўным урачом паліклінікі.

4.14. У сярэдзіне кожнага ўрока (акрамя ўрокаў фізічнай культуры і здароўя)   пад   кіраўніцтвам   настаўніка   праводзяцца   фізкультхвілінкі, комплексы практыкаванняў па прафілактыцы стомы органаў зроку.

4.15.   Рухальны   рэжым   вучняў   забяспечваецца   сістэмай   наступных арганізаваных формаў фізічнага выхавання:

урокі фізічнай культуры і здароўя;

фізкультурна-аздараўленчыя мерапрыемствы ў рэжыме вучэбнага дня;

пазакласныя спартыўна-масавыя і фізкультурна-аздараўленчыя мерапрыемствы ў рэжыме школьнага тыдня паводле плана выхаваўчай работы гімназіі;

самастойныя заняткі фізічнымі практыкаваннямі і рухомымі гульнямі ў сям'і, на прышкольных і дваровых пляцоўках, стадыёнах і ў парках.

Вучні, якія не прайшлі медыцынскі агляд, не маюць спартыўнай формы да выканання практычнай часткі на занятках па фізічнай культуры не дапускаюцца.

Заняткі з вучнямі, аднесенымі па стану здароўя да падрыхтоўчай групы, праводзяцца разам з асноўнай групай паводле рэкамендацый урача.

Заняткі з вучнямі, аднесенымі па стане здароўя да спецыяльнай медыцынскай групы, праводзяцца асобна ад урокаў фізічнай культуры і здароўя і з'яўляюцца абавязковымі для наведвання вучнямі, залічанымі ў гэтыя групы.

Заняткі з вучнямі, аднесенымі па стане здароўя да групы лячэбнай фізкультуры (ЛФК), праводзяцца медыцынскім работнікам паліклінікі і з'яўляюцца абавязковымі для наведвання вучнямі, залічанымі ў гэтыя групы.

4.16.   Да заняткаў у спартыўных секцыях, удзелу ў спартыўных спаборніцтвах вучні дапускаюцца з дазволу ўрача, да турысцкіх паходаў - з дазволу медыцынскагаработніка гімназіі.

Вучні дапускаюцца да працоўнай дзейнасці толькі пасля праходжання медыцынскіх аглядаў і пры адсутнасці супрацьпаказанняў.

Грамадска- карысная праца вучняў у пазаўрочны час праводзіцца не раней чым праз 30 мінут пасля заканчэння ўрокаў. Працягласць грамадска карыснай працы і віды прац устаноўлены Санітарнымі нормамі, правіламі і гігіенічнымі нарматывамі.

4.17. Працягласць бесперапыннай працы з ВДТ і ПЭВМ не павінна перавышаць для дзяцей 6 гадоў - 10 мінут, для дзяцей 7-9 гадоў - 15 мінут, для дзяцей 10 - 12 гадоў - 20 мінут, для дзяцей 13 - 14 гадоў - 25 мінут, для дзяцей 15 - 16 гадоў - 30 мінут. Недапушчальна час усяго занятку выкарыстоўваць для правядзення камп’ютарных гульняў з навязаным рытмам, дазваляецца іх праводзіць у канцы занятку. З мэтай папярэджання ператамлення падчас практычнай працы на ВДТ, ПЭВМ пад кіраўніцтвам настаўніка праводзяцца прафілактычныя мерапрыемствы: арганізаваныя перапынкі для правядзення фізкультхвілінак, накіраваных на актывізацыю дыхання, крывазвароту, актыўны адпачынак групы мышц, задзейнічаных пры асноўнай дзейнасці, і гімнастыка для вачэй.

4.18. У гімназіі арганізаваны рэжым харчавання вучняў згодна з зацверджаным дырэктарам гімназіі графікам. Падчас наведвання сталовай (буфета) вучні абавязаны выконваць правілы асабістай гігіены, культуру харчавання, чысціню і парадак у памяшканні сталовай (буфета).

Для арганізацыі гарачага харчавання ў гімназіі выкарыстоўваюцца наступныя формы абслугоўвання: папярэдняе накрыццё сталоў па папярэдніх заяўках, арганізацыя працы буфета.

Устанаўліваецца парадак дзяжурства вучняў у сталовай згодна з палажэннем аб дзяжурстве вучняў па гімназіі.

Харчаванне вучняў I-IV класаў арганізуецца пад наглядам настаўнікаў пачатковых класаў, выхавальнікаў ГПД, V-XI класаў – пад наглядам настаўніка, які праводзіў папярэдні ўрок.

Аплата за харчаванне праводзіцца па Карце навучэнца.

 5. Патрабаванні да паводзінаў вучняў падчас турыстычных паходаў, экскурсій

5.1. Вучань гімназіі, які ўдзельнічае ў турысцкім паходзе, экскурсіі, абавязаны:

5.1.1. выконваць дысцыпліну, выконваць усе ўказанні кіраўніка турысцкага паходу, экскурсіі і яго намесніка, не дапускаць самавольных сыходаў без дазволу кіраўніка турысцкага паходу, экскурсіі ці яго намесніка;

5.1.2. удзельнічаць у падрыхтоўцы і правядзенні турысцкага паходу, экскурсіі; у перыяд падрыхтоўкі да турысцкага паходу прайсці медыцынскі агляд, азнаёміцца з асаблівасцямі і прайсці гутарку па правілах асабістай бяспекі;

5.1.3. паважаць мясцовыя традыцыі і звычаі, асцярожна ставіцца да прыроды, помнікаў гісторыі і культуры;

5.1.4. своечасова інфармаваць кіраўніка турысцкага паходу, экскурсіі аб пагаршэнністану здароўя ці траўміраванні.

  1.  Правілы карыстання бібліятэкай гімназіі

6.1. Вучні гімназіі запісваюцца ў бібліятэку ў індывідуальным парадку ў адпаведнасці са спісамі класаў. Пры запісе ў бібліятэку вучань знаёміцца з   правіламі   карыстання   бібліятэкай   і   пацвярджае   абавязак   іх выканання сваім подпісам у фармуляры чытача. Пры запісе ў бібліятэку вучань абавязаны паведаміць неабходныя звесткі для запаўнення прынятых бібліятэкай рэгістрацыйных дакументаў.

6.2. На дом кнігі выдаюцца вучням тэрмінам да 15 дзён. Колькасць асобнікаў, выдадзеных адначасова (не лічачы падручнікаў), не павінна перавышаць пяці. Вучэбная літаратура выдаецца вучням на тэрмін навучання ў адпаведнасці з праграмай (з абавязковай перарэгістрацыяй у канцы навучальнага года). Літаратурныя творы, якія вывучаюцца па праграме на ўроках, выдаюцца на тэрмін у адпаведнасці з праграмай вывучэння. Чытач мае права атрымаць у часоваекарыстанне дадому не больш за 5 кніг. Колькасць дакументаў з фонду, якія выдаюцца для працы з імі ў чытальнай зале не абмяжоўваецца.

6.3. Чарговая выдача кніг з фонду бібліятэкі вучням праводзіцца толькі пасля вяртання ўзятых імі раней кніг, тэрмін карыстання якімі мінуў.

6.4. Рэдкія і каштоўныя кнігі, альбомы, адзіныя асобнікі даведкавых выданняў на дом не выдаюцца.

6.5.   Пры выбыцці з гімназіі вучань абавязаны вярнуць усе кнігі і падручнікі ў бібліятэку.

6.7. Вучань абавязаны:

6.7.1. вяртаць узятыя ім кнігі з фонду ва ўстаноўлены бібліятэкай тэрмін;

6.7.2. не выносіць з памяшкання бібліятэкі дакументы без запісу ў прынятых бібліятэкай формах уліку;

6.7.3. асцярожна ставіцца да бібліятэчнага фонду (не рабіць у кнігах паметак, падкрэсленняў, не вырываць і не загінаць старонкі);

6.7.4. захоўваць у бібліятэцы цішыню, не парушаць парадак расстаноўкі кніг на паліцах адкрытага доступу да фонду;

6.7.5. пры атрыманні дакументаў з фонду старанна іх прагледзець і ў выпадку выяўлення якіх-небудзь дэфектаў паведаміць пра гэта бібліятэкару, які абавязаны зрабіць на іх адпаведныя пазначэнні.

6.8.   Вучань, які згубіў дакумент з фонду бібліятэкі ці нанёс яму  шкоду, абавязаны замяніць   дакумент   адпаведна такім жа   (у тым ліку копіяй у вокладцы) ці прызнаным бібліятэкай раўназначным экзэмплярам. За страту дакумента з фонду бібліятэкі ці нанясенне яму шкоды вучнем адказнасць нясуць яго законныя прадстаўнікі.

6.9.   Вучні, якія парушылі   правілы   карыстання   бібліятэкай,   могуць   быць пазбаўлены   права   карыстання бібліятэкай   на   тэрмін,   устаноўлены   бібліятэкай.   За   спецыяльныя парушэнні, прадугледжаныя дзейнічаючым заканадаўствам, вучні нясуць іншую адказнасць.

6.10. Пры карыстанні ў бібліятэцы сервісам “Карта навучэнца” вучні гімназіі павінны выконваць патрабаванні работнікаў бібліятэкі па выдачы кніг з адзнакай у электронным каталогу.

7.Правілы карыстання гардэробам

7.1. У гардэробе вучні самастойна распранаюцца, пакідаюць верхняе адзенне, зменны абутак.

7.2. Зменны абутак неабходна захоўваць у палатняным мяшэчку з этыкеткай, на якой указана прозвішча вучня.

7.3. У гардэробах нельга захоўваць падручнікі, кнігі, пакідаць смецце, рабіць надпісы на сценах і лавах.

7.4. Наведванне гардэробу ў час заняткаў без неабходнасці забараняецца.

7.5. Пасля ўрокаў вучні выводзяцца ў гардэроб настаўнікам, у прысутнасці якога гардэроб адкрываецца гардэробшчыкам, пад наглядам настаўніка вучні апранаюцца.

7.6. Адказнасць за захоўванне рэчаў вучняў у гардэробе нясе ва ўстаноўленым парадку гардэробшчык. За пакінутыя ў кішэнях верхняга адзення рэчы (тэлефоны, грошы і інш.) работнікі гімназіі адказнасці не нясуць.

8.Заахвочванні за поспехі ў навучанні і выхаванні

8.1.   За   поспехі   ў   навучанні,   прыкладныя   паводзіны,   актыўны   ўдзел   у грамадскім жыцці   класа   і   гімназіі,   за высокія вынікі   ў   конкурсах, алімпіядах, спаборніцтвах і за іншыя дасягненні прымяняюцца наступныя заахвочванні:

аб'яўленне падзякі; узнагароджанне граматай гімназіі або Ганаровай граматай; узнагароджанне каштоўным падарункам; унясенне на Дошку гонару.

8.2. Заахвочванні аб'яўляюцца загадам дырэктара гімназіі і даводзяцца да ведама вучняў і іх законных прадстаўнікоў, як правіла, ва ўрачыстыхабставінах.

8.3.   Заахвочванне вучняў гімназіі   вышэйстаячымі органамі кіравання адукацыяй праводзіцца на падставе хадайніцтва дырэктара гімназіі.

8.4.   Выпускнікам II ступені агульнай сярэдняй адукацыі за выдатныя поспехі ў засваенні адукацыйнай праграмы і прыкладныя паводзіны за перыяд навучання і выхавання на ўзроўні агульнай базавай адукацыі выдаецца пасведчанне аб агульнай базавай адукацыі з адзнакай ва ўстаноўленым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь парадку.

Выпускнікі III ступені агульнай сярэдняй адукацыі за выдатныя поспехі ў засваенні адукацыйнай праграмы і прыкладныя паводзіны за перыяд навучання і выхавання на ўзроўні агульнай сярэдняй адукацыі ўзнагароджваюцца залатымі, срэбнымі медалямі з уручэннем атэстата аб агульнай сярэдняй адукацыіасобага ўзору, а за асобыя поспехі ў вывучэнні асобных прадметаў - пахвальнымі лістамі ва ўстаноўленым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь парадку.

9. Адказнасць вучняў

9.1. Падставай для прыцягнення вучня да дысцыплінарнай адказнасці з'яўляецца дысцыплінарная правіннасць:

спазненне ці нез'яўленне без уважлівых прычын на вучэбныя заняткі;

парушэнне дысцыпліны падчас адукацыйнага працэсу;

невыкананне без уважлівых прычын законнага патрабавання педагагічнага работніка;

абражлівыя адносіны да ўдзельнікаў адукацыйнага працэсу;

распаўсюджванне інфармацыі, якая наносіць шкоду здароўю вучняў і іміджу гімназіі;

пашкоджанне будынкаў, збудаванняў, абсталявання ці іншай маёмасці гімназіі;

незахаванне (парушэнне) патрабаванняў заканадаўства аб ахове здароўя, пажарнай бяспекі;

распіванне алкагольных напояў, слабаалкагольных напояў, піва, ужыванне наркатычных сродкаў, псіхатропных, таксічных і іншых адурманьваючых рэчываў у будынках і на тэрыторыі гімназіі або з'яўленне ў будынках і на тэрыторыі гімназіі ў стане алкагольнага, наркатычнага ці таксічнага ап'янення;

курэнне тытунёвых вырабаў у будынках і на тэрыторыі гімназіі;

іншыя супрацьпраўныя дзеянні (або бяздзейнасць).

9.2. За здзяйсненне дысцыплінарнай правіннасці да вучняў, узрост якіх 14 і больш гадоў, могуць быць ужыты наступныя меры дысцыплінарнага спагнання:

9.2.1. заўвага;

9.2.2. вымова;

9.2.3. адлічэнне з гімназіі на III ступені навучання ў адпаведнасці з пунктам 2 артыкула 128 і пунктам 5 артыкула 132 Кодэкса.

Да вучняў да 14 гадоў могуць ужывацца меры педагагічнага ўздзеяння: заслухванне вучня і яго законных прадстаўнікоў на пасяджэнні Савета гімназіі, педагагічнага савета, савета па прафілактыцы безнагляднасці і правапарушэнняў, аб'ява вуснай вымовы на дысцыплінарнай лінейцы, класным сходзе і інш.

9.3. Заўвага як мера дысцыплінарнага спагнання ўжываецца за асобныя парушэнні Статута гімназіі і правілаў.

За грубіянскія парушэнні (курэнне, груасць у адносінах да іншых вучняў і работнікаў гімназіі), а таксама за сістэматычнае невыкананне вучнем без уважлівых прычын абавязкаў, ускладзеных на яго Статутам гімназіі і правіламі, яму можа быць абвешчаны вымова.

Вымова аб'яўляецца таксама пры паўторным парушэнні Статута гімназіі і Правілаў унутранага распарадку для вучняў, калі раней аб’яўлялася заўвага.

Права выбару дысцыплінарнага спагнання належыць дырэктару гімназіі.

9.4. Вучань у адпаведнасці з артыкулам 130 Кодэкса валодае прэзумпцыяй невінаватасці. Нагодай для прыцягненнявучня да дысцыплінарнай адказнасці могуць служыць паведамленні мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў, праваахоўных   органаў,   іншых   дзяржаўных   органаў   і   арганізацый, дакладныя запіскі педагагічных і іншых работнікаў гімназіі, асоб, якія здзяйсняюць ахову памяшканняў гімназіі.

Да прымянення дысцыплінарнага спагнання дырэктар гімназіі абавязаны апавясціць аднаго з законных прадстаўнікоў непаўналетняга вучня пра магчымасць прыцягнення дзіцяці да адказнасці.

9.5. Да прымяненнядысцыплінарнага спагнання дырэктар абавязаны запатрабаваць ад вучня тлумачэнне ў пісьмовай форме, якое вучань мае права прадаставіць на працягу пяці каляндарных дзён. Адмова вучня даць тлумачэнне не можа служыць перашкодай для ўжывання дысцыплінарнага спагнання. Адмова вучня ад дачы тлумачэння афармляецца актам, які падпісваецца трыма асобамі з ліку педагагічных і іншых работнікаў гімназіі.

9.6.   Дысцыплінарнае спагнанне ўжываецца не пазней аднаго месяца з дня выяўлення дысцыплінарнай правіннасці (не лічачы хваробы вучня).

9.7. За кожную правіннасць можа быць ужыта толькі адно дысцыплінарнае спагнанне.

9.8.   Пры накладанні дысцыплінарнага спагнання павінен улічвацца цяжар правіннасці, акалічнасці, пры якіх яна здзейснена, папярэднія паводзіны вучня. Рашэнне пра прымяненне меры дысцыплінарнага спагнання прымаецца на аснове матэрыялаў, якія змяшчаюць фактычныя доказы здзяйснення вучнем дысцыплінарнай правіннасці. Пры гэтым дырэктар гімназіі мае права, а па просьбе вучня (яго законных прадстаўнікоў) абавязаны асабіста заслухаць тлумачэнні вучня, яго заявы, скаргі.

9.9. Вучань можа быць прыцягнуты да дысцыплінарнай адказнасці не пазней аднаго месяца з дня выяўлення дысцыплінарнай правіннасці, не лічачы хваробы вучня, знаходжання яго на канікулах.

Дысцыплінарнае спагнанне да непаўналетняга вучня ўжываецца не раней, чым праз сем каляндарных дзён пасля апавяшчэння аднаго з яго законных прадстаўнікоў. Форма апавяшчэння і парадак яго зместу ўстанаўліваецца дырэктарам гімназіі.

Па заканчэнні шасці месяцаў з дня здзяйснення дысцыплінарнай правіннасці мера дысцыплінарнага ўздзеяння прымяняцца не можа.

9.10.   Рашэнне пра прымяненне меры дысцыплінарнага спагнання да вучня афармляецца загадам дырэктара гімназіі. У загадзе павінны быць адлюстраваны звесткі пра вучня, які прыцягваецца да адказнасці, пра канкрэтную дысцыплінарную правіннасць, пра яго здзяйсненне па намеры ці па неасцярожнасці, доказы віны, мера дысцыплінарнага спагнання. Загад пра дысцыплінарнае спагнанне аб'яўляецца вучню пад подпіс на працягу трох каляндарных дзён без уліку часу хваробы вучня і яго знаходжання на канікулах. Вучань, не азнаёмлены з загадам пра дысцыплінарнае спагнанне, лічыцца не маючым дысцыплінарнага спагнання. Адмова   вучня ад   азнаямлення   з   загадам   афармляецца   актам,   які падпісваецца трыма асобамі з ліку педагагічных і іншых работнікаў гімназіі. Загад у неабходных выпадках даводзіцца да ведама калектывувучняў класа, паралелі, гімназіі.

На працягу пяці каляндарных дзён з дня прыцягнення непаўналетняга вучня да дысцыплінарнай адказнасці адзін з яго законных прадстаўнікоў павінен быць праінфармаваны пра гэта ў пісьмовай форме. Форма і парадак апавяшчэння ўстанаўліваюцца дырэктарам гімназіі.

Звесткі пра прыцягненне да дысцыплінарнай адказнасці заносяцца ў асабістую картку вучня.

9.11. Вучань (асоба, адлічаная з гімназіі; законны яе прадстаўнік) можа абскардзіць рашэнне пра прымяненне да яго меры дысцыплінарнага спагнання ва ўпраўленні па адукацыі адміністрацыі Ленінскага раёна г. Мінска або ў судзе на працягу аднаго месяца з дня выдання загада.

9.12. Калі на працягу года з дня ўжывання дысцыплінарнага спагнання вучань не прыцягваўся да новага дысцыплінарнага спагнання, ён лічыцца як вучань, які не прыцягваўся да дысцыплінарнай адказнасці. Пры гэтым дысцыплінарнае спагнанне скасоўваецца аўтаматычна без выдання загада.

Дысцыплінарнае спагнанне можа быць   знята дырэктарам гімназіі датэрміновада заканчэння гадавога тэрміну па ўласнай ініцыятыве, хадайніцтву класнага кіраўніка, дзіцячых грамадскіх аб'яднанняў, органаў вучнёўскага самакіравання ці іншага органа самакіравання гімназіі (Савета гімназіі, педагагічнага савета, апякунскага савета), а таксама па просьбе самога вучня. Датэрміновае здыманне дысцыплінарнага спагнання афармляецца загадам дырэктара.

9.13. У выпадку здзяйснення вучнем гімназіі падчас адукацыйнага працэсу адміністрацыйнага правапарушэння, адміністрацыя гімназіі можа замаўляць пра прыцягненне яго (яго законных прадстаўнікоў) да адміністрацыйнай адказнасці ў адпаведнасці з дзейнічаючым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. Накіраванню хадайніцтва павінна папярэднічаць службовае расследаванне, якое праводзіцца адміністрацыяй гімназіі для ўстанаўлення акалічнасцей справы. Аб здзейсненым правапарушэнні даводзяцца да ведама законныя прадстаўнікі вучня.

9.14. Вучні гімназіі (іх законныя прадстаўнікі) нясуць матэрыяльную адказнасць за пашкоджанне імі (іх дзецьмі) маёмасці гімназіі ва ўстаноўленым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь парадку. Законныя прадстаўнікі вучняў павінны быць азнаёмлены з фактам пашкоджання іх дзіцем маёмасці гімназіі. Для ўстанаўлення кошту шкоды дырэктарам гімназіі ствараецца камісія ў складзе прадстаўнікоў адміністрацыі, педагагічнага калектыву, органаў самакіравання, бухгалтэрыі і матэрыяльна-адказнай асобы. Сродкі за пашкоджаную маёмасць уносяцца на рахунак гімназіі на працягу трох дзён з дня выяўлення пашкоджання і састаўлення акта камісіяй.

 

 

УЗГОДНЕНА

Саветам дзяржаўнай установы

адукацыі “Гімназія №28 г.Мінска”

Пратакол № 1

“28” жніўня 2019 г.

 

Разделы сайта