Памер шрыфту
A- A+
Iнтэрвал памiж лiтарамі
Каляровая схема
A A A A
Дадаткова

Экзамен па вучэбным прадмеце "Замежная мова"!

Экзамены!

 

        З 2012/2013 навучальнага года ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі выніковая атэстацыя па навучальным прадмеце "Замежная мова" па завяршэнні навучання і выхавання на III ступені агульнай сярэдняй адукацыі будзе праводзіцца ў форме абавязковага выпускнога экзамену, які закліканы ацаніць узровень практычнага валодання выпускнікамі замежнай мовай у межах патрабаванняў, вызначаных адукацыйным стандартам і навучальнай праграмай. Аб'ектам выніковай атэстацыі навучэнцаў з'яўляецца камунікатыўная кампетэнцыя, узровень сфарміраванасці якой будзе вызначацца на выпускным экзамене.

Змест абавязковага выпускнога экзамену па навучальным прадмеце "Замежная мова" за перыяд навучання і выхавання на III ступені агульнай сярэдняй адукацыі.

Змест экзамену вызначаецца ў адпаведнасці з мэтамі і задачамі навучання, патрабаваннямі да ўзроўня падрыхтоўкі навучэнцаў па замежных мовах на III ступені  агульнай сярэдняй адукацыі.

На экзамене выпускнікі павінны прадэманстраваць:

- веды лексічных адзінак, устойлівых словазлучэнняў, граматычных з'яў прадуктыўнага і рэцэптыўнага мінімумаў, асаблівасцяў вымаўлення і рытміка-інтанацыйнага афармлення асноўных камунікатыўных тыпаў прапановы, прадугледжаных навучальнай праграмай, і ўменне карыстацца імі;

- уменне ўспрымаць і разумець вусную гаворку на слых пры непасрэдных зносінах і ў запісы;

- валоданне вуснай гаворкай: уменне весці гутарку, даць параду, выказаць пажаданне; каментаваць убачанае, пачутае, прачытанае, выкарыстоўваючы асобныя рэплікі і разгорнутыя выказванні; лагічна і паслядоўна рабіць паведамленне і выказваць ацэнкавыя меркаванні адносна пачутага, прачытанага.

Экзамен па замежнай мове праводзіцца ў вуснай форме і ўключае тры этапа:

Першы этап - гутарка з вучнем, стымулам да якога з'яўляецца прачытаны тэкст.

На гэтым этапе іспыту правяраюцца ўменні чытаць, разумець, каменціраваць прачытанае і выказваць меркаванне з нагоды атрыманай інфармацыі; разумець гаворку на слых.

 

Другі этап - гутарка з вучнем, стымулам да якой з'яўляецца праслуханы тэкст. На гэтым этапе правяраюцца ўменні ўспрымаць і разумець вусновую гаворку ў запісы, здабываць з праслуханага тэксту запытаную інфармацыю і каментаваць яе.                     

 

Трэці этап - гутарка, стымулам да якой з'яўляецца сітуацыя зносін, прапанаваная экзаменатарам. Задача дадзенага этапу іспыту складаецца ў праверцы ўменняў маналагічнага і дыялагічнага маўлення. Змест прапанаваных для выканання заданняў павінен стымуляваць вучня да спантанай гаворкі. Гэтыя заданні ўключаюць пытанні-стымулы, адказы на якія патрабуюць выкарыстання асобных рэплік і разгорнутых выказванняў адносна пачутага.

 

Кожны этап экзамену ацэньваецца асобна. Выніковая адзнака выводзіцца як сярэдняе арыфметычнае адзнак, атрыманых на кожным этапе экзамену.

 

  Змест этапаў экзамену:

 

Першы этап

Змест заданняў:

  1.        Кароткае вызначэнне асноўнага зместу тэксту. Напрыклад: Пра што гаворыцца ў тэксце? Якая асноўная ідэя тэксту?
  2.        Вылучэнне з тэксту запытанай інфармацыі. Напрыклад: Знайдзі ў тэксце адказ на пытанне "…" і прачытай яго.
  3.        Вылучэнне з тэксту вызначаных фактаў і значных дэталяў. Напрыклад: Што? Дзе? Калі? Куды? Як?
  4.        Вылучэнне з тэксту фактаў, апісанне якіх патрабуе ад вучня разгорнутага аргументаванага выказвання. Напрыклад: Навошта? Чаму? З-за чаго? Як ты думаеш?

 

Другі этап

 Змест заданняў:

  1.        Змест гутаркі павінна дазволіць судзіць пра ступень разумення праслуханага тэксту: адэкватнае разуменне тэксту ў цэлым, вызначэнне яго галоўнай ідэі і вылучэнне дэталяў. Напрыклад: Хто? Што? Дзе? Калі? Куды? Як? Чаму? У сувязі з чым?

 

Трэці этап

Змест заданняў:

  1.        Заданне, выконваючы якое вучань мае магчымасць абаперціся на вывучаны падчас навучання матэрыял. Напрыклад: Давай пагаворым пра здаровы лад жыцця. Ты сочыш за сваім здароўем? Што ты робіш для таго, каб быць здаровым?
  2.        Заданне ўдакладняючага характару, змест якога дакранаецца асабістага досведу які іспытваецца і мяркуе сцвярджальную ці адмоўную рэпліку, якую трэба пракаментаваць. Напрыклад: Ці згодзен ты з меркаваннем пра тое, што курэнне сапраўды небяспечна для здароўя чалавека? Чаму?
  3.        Заданне, якое падахвочвае вучня ініцыяваць гутарку, выявіць зацікаўленасць у чымсьці, задаць сустрэчныя пытанні. Напрыклад: Прадстаў, што ты гутарыш з замежным аднагодкам пра здаровы лад жыцця. Што б ты першым чынам у яго спытаў?
  4.        Заданне, якое падахвочвае вучня даць параду, аргументаваную рэкамендацыю. Напрыклад: У школе ёсць дзеці, якія паляць. Парай, што трэба зрабіць, каб яны зразумелі, што гэта шкодна.
  5.        Заданне, якое патрабуе ад вучня выраза свайго пункта гледжання, развагі пра факты, падзеях, прывядзенні прыкладаў і аргументаў. Напрыклад: Табе даводзілася прапагандаваць здаровы лад жыцця сярод маладых людзей? Калі так, распавядзі, як ты гэта рабіў. Калі не, як ты гэта зробіш?

 

 

Раздзелы сайта